Parking Saba Garáž OPERA - Bratislava

es.saba.portlets.parkings.info

Posledné zobrazenie Posledná hodina0h

  • 400

Jesenského 6143/4C 811 02, Bratislava

Harmonogram

24/7

Služby

Maximálna povolená výška: 0 metre

Popis

1 Krátkodobé PARKOVANIE

sadza: pondelok-piatok 8:00 – 22:00 hod./2.50 EUR /30 min.

sadzba: pondelok – piatok 22:00 – 8:00 hod., víkendy a sviatky / 2.50 EUR/ 60 min.

Maximálna sadzba za 24h - 30 EUR

Pri nepredložení , strate alebo poškodení parkovacej karty platba 35 EUR

 

2 DLHODOBÉ NEOBMEDZENÉ PARKOVANIE

Cena parkovného bez DPH:

mesačne – 230 €

kvartálne – 670 €

polročne – 1.310 €

ročne – 2.490 €

 

Cena pre motocykel na vyznačenom mieste - 50% zľava

Cena za parkovaciu kartu 10 €

Za každú ďalšiu kartu k jednému parkovaciemu sa účtuje poplatok 20% parkovného prvej karty.

 

3 ZMLUVNÉ KREDITNÉ PARKOVANIE

Mesačné vystavenie faktúry ( daňového dokladu ) za skutočne využité parkovacie služby v danom mesiaci

Cena za parkovaciu kartu 10 €

Uplatňuje sa sadzba Kratkodobého parkovania s 30% zľavou

 

Minimálna mesačná fakturácia 10 € bez DPH

Maximálna mesačná fakturácia 280 € bez DPH

 

4 ANONYMNÉ debetné PARKOVANIE

Cena za kreditnú parkovaciu kartu 10 € / kus + dobíjanie kreditu v automatických pokladniach vo vstupoch do garáže.

 

5 DOVOLENKOVÉ týždňové (7 dní) PARKOVANIE

- Bezpohybové – 50€ + 7€ každý ďalší deň

- Neobmedzené – 100€ + 15€ každý ďalší deň

 

Na základe registrácie, ihneď po zaparkovaní, u obsluhy garáže.

 

6 NOČNÉ PARKOVANIE

Parkovanie v pracovný deň v čase od 17:00 do 8:00 hod. + víkend a štátne sviatky

Cena parkovného : 1 mesiac – 90 €

Cena za parkovaciu kartu 10 €

Parkovanie mimo vyhradeného času bude zúčtované, v danom mesiaci, podľa cenníka krátkodobého parkovania.

Nočné parkovanie je možné len s platnou zmluvou a zakúpenou parkovacou kartou.

 

7 PODNÁJOM SKLADOVÝCH PRIESTOROV

Skladové priestory o rozlohe 62 m2

Cena za 1 m2 bez DPH / ročne – 83 €

 

Ručné umývanie a kompletné vyčistenie auta

Telefonická objednávka na: +421 948 304 937

Iné služby a poplatky

-Pravidelné zasielanie výpisu parkovania - 2€

-Blokovanie parkovacej karty na základe požiadavky zákazníka - 4€

-Odblokovanie parkovacej karty na základe požiadavky zákazníka - 20€

-Odblokovanie parkovacej karty po zablokovaní v dôsledku neuhradenej faktúry - 30€

-Jednorázové vystavenie rozpisu parkovania – prvá strana 4€, každá ďalšia 1€

Produkty a lístky

Hodinová sadzba

Cena od

Od
2,50