Parking Saba Vinohrady Hospital - Praha

es.saba.portlets.parkings.info

Poslední zobrazení Minulá hodina4h

 • 425

Šrobárova 1150/50 10034 Praha 10 Česká republika CZ , Praha

Harmonogram

24 Hours / 7 days

Služby

Maximální povolená výška: 0 metrů

Popis

Parkoviště se nachází v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a jeho cílem je poskytovat komfort jak pacientům, tak i nemocničním návštěvám. Provozní doba parkoviště je non-stop, parkoviště je monitorované kamerami a provozováno jako nehlídané. Prvních 30 minut je zdarma.


Cena

  Pracovní dny: 8:00 – 15:00 hod

  • Prvních 30 minut zdarma, do 60-ti minut 40 Kč.
  • Každá další započatá půl hodina 30 Kč.

  Pracovní dny 15:00 – 8:00 hod. a víkendy

  • Prvních 30 minut zdarma, do 60-ti minut 20 Kč.
  • Každá další započatá půl hodina 15 Kč.
  • Držitelé průkazu ZTPP zdarma / do 24 hodin.
  • Hospitalizovaní pacienti 300 Kč / den podmínkou je potrvzení o hospitalizaci.

Na jeden vjezd je poskytnuto pouze 1x 30 minut zdarma. Dobu zdarma v různých časových pásmech není možné v rámci jednoho vjezdu sčítat. Po uplynutí doby zdarma je účtováno parkovné za každých započatých 30 minut


Vjezdy do areálu

  • Pro pacienty a návštěvy jsou určeny vjezdy č. 2 (z ulice Šrobárovy) a č. 4 (z ulice Ruské).
  • Vjezdy č. 2 i 4 jsou otevřeny non-stop – oba vjezdy mají vyhrazen pruh pro sanitní vozy, ostatním vozům je průjezd těmito pruhy zakázán.
  • Při použití vjezdů pro sanitní vozy jiným vozidlem je pro výjezd stanovena paušální sazba 500 Kč.
  • Průjezd vozidel areálem není povolen.

Obsluha závorového systému

  • Řidič si na vjezdu ze stojanu vyzvedne vjezdový lístek – závora se otevře.
  • Pobyt vozidla je do 30 min bezplatný.
  • Pobyt vozidla nad 30 min je zpoplatněn.
  • Řidič zaplatí cenu v automatické kase (viz plánek).
  • Při platbě v automatické kase je nejprve vložen do příslušného otvoru vjezdový lístek, kasa oznámí cenu, cena je řidičem uhrazena, kasa vrátí vjezdový lístek opravňující k výjezdu (do 10 min od úhrady), na žádost vydá daňový doklad o úhradě.
  • Na výjezdu se závora otevře po automatické kontrole RZ vozidla, při její nečitelnosti po vložení vjezdového lístku (platného pro výjezd) do výjezdového stojanu.

Přepravující osoby s parkovacím průkazem ZTP - ZTP / P

  • Změna doby parkování ZDARMA pro držitele průkazů ZTP, ZTP / P. Doba parkování v areálu FNKV pro řidiče vozidel přepravujících osobu – držitele parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP / P je omezena na 24 hod.! Následná delší doba parkování nad 1440 min / den (24 hod.) je hrazena na automatických pokladnách při výjezdu držitelem parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP / P dle ceníku běžných návštěvníků FNKV. To platí i pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP / P, který vozidlo sám řídí.
  • Pro řidiče vozidla je v areálu (viz plánek) umístěn validátor, ve kterém je vjezdový lístek po jeho vložení, zadání požadovaných údajů a ověření platného parkovacího průkazu zvalidován pro výjezd (platí do 15 min od validace)

Návod na obsluhu validátoru

  • 1. Do otvoru 1 vložte parkovací kartu
  • 2. Na klávesnici zadejte šesti místné číslo z platného evropského parkovacího průkazu
  • 3. Potvďte na klávesnici křížkem #
  • 4. Do otvoru 2 zasuňte platný evropský parkovací průkaz a vyčkejte instrukcí na obrazovce


Produkty a lístky

Hodinový poplatek

za každou započatou hodinu

Od
40,00

Parkovište v blízkosti